ارغوان 1

پروژه ارغوان 1

پروژه ارغوان 1، در 6 طبقه و 12 واحد مسکونی (هر طبقه 2 واحد) که هر بلوک دارای یک ورودی لابی، دو دستگاه آسانسور، دو راه پله اختصاصی می باشد.

این پروژه در منطقه تنکابن ، خیابان میرزای شیرازی ، کوچه 22 بهمن رو به دریا و در بهترین موقعیت ساخته شده است. دسترسی محلی بسیار عالی یکی دیگر از ویژگی های این پروژه محسوب می شود.